در خانه می مانیم

سیزده بدر

سیزده بدر

🔸 «سیزده‌بدر امسال برای حفاظت از جان خود و عزیزانمان در خانه می مانیم.»

 

🔹«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»