آمار نهایی ثبت نام شدگان انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر_ آذربایجان غربی

آمار نهایی ثبت نام شدگان انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر_ آذربایجان غربی
آمار نهایی ثبت نام شدگان انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر_ آذربایجان غربی

#اینفوگرافیک

آمار نهایی ثبت نام شدگان انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر_ آذربایجان غربی

🔹 آمار نهایی ثبت‌نام شدگان انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهرهای #بوکان و #سیمینه نیز با توجه به نهایی شدن ثبت‌نام غیرحضوری دو نفر از داوطلبان به ۱۷۵ نفر رسید.

@Farmandaribukan1