برگزاری جلسه به همراه بازدید از بیمارستان شهید قلی‌پور بوکان

برگزاری جلسه به همراه بازدید از بیمارستان شهید قلی‌پور بوکان
رگزاری جلسه و بازدید از بیمارستان شهید قلی‌پور بوکان با حضور سرپرست فرمانداری، نماینده منتخب مردم در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، رییس شورای اسلامی شهر، ریاست صنعت، معدن و تجارت و شهردار شهر بوکان در سه‌شنبه شب، مورخ ۱۳ اسفندماه ۱۳۹۸ صورت گرفت.

🔸برگزاری جلسه و بازدید از بیمارستان شهید قلی‌پور بوکان با حضور سرپرست فرمانداری، نماینده منتخب مردم در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، رییس شورای اسلامی شهر، ریاست صنعت، معدن و تجارت و شهردار شهر بوکان در سه‌شنبه شب، مورخ ۱۳ اسفندماه ۱۳۹۸ صورت گرفت.

✍️به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان، در این جلسه که با بازدید از بخش‌های مختلف بستری بیمارستان شهید قلی‌پور، کلینیک تخصصی، دانشکده پرستاری و درمانگاه شبانه‌روزی امام علی همراه بود، افزایش ظرفیت پذیرش، برآورد امکانات پشتیبانی و لجستیکی شبکه بهداشت از جمله وجود تعداد تخت تخصیصی، دستگاه ساکشن، کپسول اکسیژن سیار و ملزومات تخت‌های بیمارستانی، تعیین اماکن پشتیبان بیمارستان به منظور افزایش ظرفیت پذیرش در شرایط طغیان بیماری کرونا ویروس بررسی و تصمیماتی لازم  اتخاذ گردید.

 

🔹«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»