🔵 ایستگاه پلیس راه بوکان با همکاری فرمانداری ، فرماندهی انتظامی شهرستان ، و مساعدت شورا و شهرداری بوکان احداث میشود.

🔵 ایستگاه پلیس راه بوکان با همکاری فرمانداری  ،  فرماندهی انتظامی شهرستان  ، و مساعدت شورا و شهرداری بوکان احداث میشود.
🔵 ایستگاه پلیس راه بوکان با همکاری فرمانداری ، فرماندهی انتظامی شهرستان ، و مساعدت شورا و شهرداری بوکان احداث میشود. ✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان جلسه ای‌در خصوص احداث ایستگاه پلیس راه در محل فرمانداری با ریاست خسروپور سرپرست فرمانداری و حضور جناب سرهنگ‌محبعلی فرماندهی انتظامی شهرستان ،مهندس قزلجی رئیس شورای اسلامی شهر و مهندس رستم پور شهرداربوکان روز شنبه ۱۴ اردیبهشت ماه ۹۸ در محل فرمانداری برگزار شد.

🔵 ایستگاه پلیس راه بوکان با همکاری فرمانداری ، فرماندهی انتظامی شهرستان ، و مساعدت شورا و شهرداری بوکان احداث میشود. ✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان جلسه ای‌در خصوص احداث ایستگاه پلیس راه در محل فرمانداری با ریاست خسروپور سرپرست فرمانداری و حضور جناب سرهنگ‌محبعلی فرماندهی انتظامی شهرستان ،مهندس قزلجی رئیس شورای اسلامی شهر و مهندس رستم پور شهرداربوکان روز شنبه ۱۴ اردیبهشت ماه ۹۸ در محل فرمانداری برگزار شد. 🔶در این جلسه اعضای حاضر بر ضرورت احداث پلیس راه تاکید و برای هر نوع کمک اعلام آمادگی نمودند که بعد از بحث و بررسی تصمیماتی به شرح ذیل اخذ شد. ۱_محل احداث ایستگاه پلیس راه با پیشنهاد فرماندهی انتظامی و تایید اعضا ایست و بازرسی ناچیت تعین شد. ۲_مقرر شد ظرف یک هفته نیروی انتظامی مکان و نقشه تایید شده را در اختیار شهرداری قرار دهد . ۳_مقرر شد شورا و شهرداری بوکان ظرف سه ماه نسبت به واگذاری آن به پیمانکار و احداث آن اقدام نمایند. ۴_مقرر شد فرمانداری بوکان نسبت به تامین اعتبار آن از طریق کمیته برنامه ریزی اقدام نماید. 🔶شایان ذکر است با پیگیری مسئولان شهرستان خصوصاً فرماندهی انتظامی شهرستان و مساعدت فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی مجوز ایستگاه پلیس راه اخذ شد.