نشست نمایندگان روستاهای بخش مرکزی بوکان با "خسروپور" سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان

نشست نمایندگان روستاهای بخش مرکزی بوکان با "خسروپور" سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان
نمایندگان روستاهای بخش مرکزی بوکان در فرمانداری تعیین آقای حسن خضری بعنوان سرپرست بخشداری مرکزی بوکان را امید بخش دانستند و از سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان درخواست کردند مراتب تقدیر و تشکر اهالی بخش مرکزی از مقام عالی استان را منتقل کند .

 نشست نمایندگان روستاهای بخش مرکزی بوکان با "خسروپور" سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بوکان نشست نمایندگان روستاهای بخش مرکزی با سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان روز دوشنبه ۲ دیماه ۹۸ در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

 در این نشست نمایندگان روستاهای بخش مرکزی بوکان در فرمانداری تعیین آقای حسن خضری بعنوان سرپرست بخشداری مرکزی بوکان را امید بخش دانستند و از سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان درخواست کردند مراتب تقدیر و تشکر اهالی بخش مرکزی از مقام عالی استان را منتقل کند .

شایان ذکر است در این نشست بخشی از مطالبات و خواسته های روستاهای خود را مطرح و سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان نیز ضمن تشکر از حضور آنان، به پیگیری و تحقق خواسته های آنها تاکید کرد.

✅ روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان 👇👇👇 @omidebukan