از کرونا نترسید، مقاومت بدنتان را بالا ببرید

از کرونا نترسید، مقاومت بدنتان را بالا ببرید
آب میوه‌هایی برای تقویت سیستم ایمنی بدن

 

🥕🥝🍊 آب میوه‌هایی برای تقویت سیستم ایمنی بدن

🔸🔸🔸خط اول پیشگیری: رعایت «بهداشت فردی» و خصوصا بهداشت دست‌هاست

🔸🔸🔸 با افزایش مقاومت بدن آمادگی «سیستم ایمنی» خود را بالا ببرید

🔹«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»