(۳) اگر در خانواده، فردی دچار ویروس کرونا شد چه کار کنیم؟

(۳) اگر در خانواده، فردی دچار ویروس کرونا شد چه کار کنیم؟
کرونا قابل پیشگیری و درمان است با آموزش و خودمراقبتی

🔹(۳) اگر در خانواده، فردی دچار ویروس کرونا شد چه کار کنیم؟

🔸 کرونا قابل پیشگیری و درمان است با آموزش و خودمراقبتی

🔹«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»