برگزاری جلسه کمیته راهبری سرمایه گذاری شهرستان بوکان

برگزاری جلسه کمیته راهبری سرمایه گذاری شهرستان بوکان
در این جلسه طرحهای ارائه شده بررسی و بعد از نظر دستگاه اجرائی به تصویب رسید

 برگزاری جلسه کمیته راهبری سرمایه گذاری شهرستان بوکان با ریاست "خسروپور" سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان و با حضور اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار بوکان و سیمینه، بخشدار سیمینه و مسئولین مربوطه در محل سالن اجلاس فرمانداری / روز پنجشنبه ۱۲ دیماه ۹۸

در این جلسه طرحهای ارائه شده بررسی و بعد از نظر دستگاه اجرائی به تصویب رسید.

شایان ذکر است مقرر شد بصورت ویژه موضوع استفاده از ظرفیت گردشگری سد خراسانه ،کیوه ره ش و کوه ساری بابا در سیمینه دنبال و نتیجه آن تا جلسه بعدی اعلام گردد.

✅ روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان 👇👇👇 @omidebukan