توصیه های بهداشتی

توصیه های بهداشتی
به این ۱۰ نقطه کرونایی با احتیاط نزدیک شوید

📸 به این ۱۰ نقطه کرونایی با احتیاط نزدیک شوید

🔸 «روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»