ارتباط تصویری وزیر کشور

ارتباط تصویری وزیر کشور
«ارتباط تصویری وزیر کشور با استانداران و اعضای ستادهای استانی و شهرستانی سراسر کشور»

🔸جلسە ارتباط تصویری وزیر کشور با استانداران و اعضای ستادهای استانی و شهرستانی سراسر کشور با حضور «خسروپور» سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان به منظور بررسی وضعیت تدابیر مقابله و مدیریت بیماری کرونا در روز چهارشنبه، مورخ ۶ فروردین ۱۳۹۹ برگزار شد.

🔹«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»