«اطلاعیـــه»

«اطلاعیـــه»
برابر مصوبه لازم الاجرای ستاد ملی مبارزه با کرونا، ساعات کار همه ادارات و دستگاه های اجرایی در کشور و به تبع آن استان آذربایجان غربی از فردا شنبه، ۱۷ اسفندماه برابر روال عادی تعیین شد.

🔹 «اطلاعیـــه»

🔸برابر مصوبه لازم الاجرای ستاد ملی مبارزه با کرونا، ساعات کار همه ادارات و دستگاه های اجرایی در کشور و به تبع آن استان آذربایجان غربی از فردا شنبه، ۱۷ اسفندماه برابر روال عادی تعیین شد.

🔸برابر این مصوبه همه دستگاه ها موظفند برابر روال عادی و مطابق برنامه قبلی( پیش از شیوع کرونا) به خدمت رسانی به مردم و مراجعین اهتمام نمایند.

🔸🔸🔸گفتنی است امکان استفاده از مرخصی استحقاقی و دور کاری برای کارکنان در چارچوب مقررات قانونی تسهیل خواهد شد.

🔹«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»