🔶جلسه هماهنگی کارگروه های ستاد چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی شهرستان بوکان


چهارشنبه ٢٢ دی ماه ١4٠٠

🔶جلسه هماهنگی کارگروه های ستاد چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی شهرستان بوکان با ریاست براخاصی و جمعی از مسئولین شهرستان در محل سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد.

@farmandaribukan