دیدار با خانواده شهداء به مناسبت گرامیداشت هفته دولت

دیدار با خانواده شهداء به مناسبت گرامیداشت هفته دولت
دیدار امام جمعه، سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان ، اعضای شورای تامین و مسئولین مربوطه با خانواده شهید صدیق قزلجی به مناسبت گرامیداشت هفته دولت / روز شنبه ۲ شهریور ماه ۹۸

 دیدار امام جمعه، سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان ، اعضای شورای تامین و مسئولین مربوطه با خانواده شهید صدیق قزلجی به مناسبت گرامیداشت هفته دولت / روز شنبه ۲ شهریور ماه ۹۸

 روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان  👇👇👇 @omidebukan