بازدید سرزده فرماندار شهرستان بوکان از اداره بهزیستی و واحدهای مختلف آن


 

روز چهارشنبه تاریخ 22 دیماه 1400 «اسکندری» سرپرست فرماندار شهرستان بوکان به صورت سرزده از بهزیستی و واحدهای آن بازدید بعمل آورد.

🔻" سرپرست فرماندار بوکان" هدف ازاین بازدید را بررسی وضعیت، رعایت پروتکل های بهداشتی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، روند کار و چگونگی برخورد کارکنان با مشکلات مردم و تکریم حقوق ارباب رجوع بیان کرد.

_ وی در این بازدید با ارزیابی نقاط قوت و ضعف بخش های مختلف اداره مذکور بر نحوه خدمات دهی به مردم و تسریع در روند پاسخگویی و حل مشکلات مردم تاکید کردند.

✅ @Farmandaribukan