جشنواره روابط عمومی‌های برتر استان

جشنواره روابط عمومی‌های برتر استان
پوستر اولین جشنواره روابط عمومی های برتر استان در دولت تدبیر و امید با حضور محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی رونمایی شد. (۱ خرداد ۱۳۹۹)

پوستر اولین جشنواره روابط عمومی های برتر استان در دولت تدبیر و امید با حضور محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی رونمایی شد. (۱ خرداد ۱۳۹۹)

🔸استاندار آذربایجان غربی:

▫️روابط عمومی ها در تقویت ارتباطات مردمی با دستگاه های اجرائی نقش بسزایی دارند/ جایگاه روابط عمومی بخوبی تبیین نشده است/ مدیران نسبت به تقویت روابط عمومی ها اهتمام جدی داشته باشند

▫️استاندار آذربایجان غربی گفت: یکی از راهکارهای تقویت سرمایه های اجتماعی، توجه به دغدغه های مردمی در دستگاه های اجرائی است. روابط عمومی ها برای تقویت این ارتباطات نقش مهمی برعهده دارند.

🔹«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»