🔴 در راستای تبریک انتصاب سرپرست فرماندار شهرستان بوکان ؛


🔴 در راستای تبریک انتصاب سرپرست فرماندار شهرستان بوکان ؛
 دیدار مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه میاندواب و هیأت همراه با سرپرست فرماندار صورت گرفت.

 

✅ @Farmandaribukan