اين دشت با مساحتي معادل13800هكتار در شمال دشت بوكان واقع گرديده است. عمده‌ترين محدوديت اراضي قابل آبياري در اين دشت عوامل كيفي خاك، توپوگرافي و ماندابي مي‌باشد. سيمينه‌رود پس از عبور از دشت بوكان وارد دشت حاجي‌آباد مي‌شود و در جهت جنوب با شمال به جريان خود ادامه مي‌دهد و در محل ساري‌قميش از آن خارج مي شود.