بسم تعالی

✍ به اطلاع عموم کشاورزان محترم شهرستان بوکان می رساند، خرید تضمینی گندم در مراکز خرید شهرستان بوکان از روز شنبه مورخ ۹ تیر ماه ۹۷ آغاز گردیده است و کشاورزان می توانند گندم خود را به مرکز شرکت غله و تعاون روستایی به شرح زیر تحویل نمایند.

۱- مرکز خرید شرکت غله (سیلوی ۲۰ هزار تنی) واقع در شهرک صنعتی بوکان

۲- مرکز خرید گندم تعاون روستایی واقع در روستای یکشوه از توابع بخش مرکزی شهرستان بوکان

۳-مرکز خرید گندم تعاون روستایی واقع در روستای درویشان از توابع بخش مرکزی

۴- مرکز خرید گندم تعاون روستایی واقع در روستای قره کند از توابع بخش مرکزی

۵- مرکز خرید گندم تعاون روستایی واقع در روستای رحیم خان از توابع بخش سیمینه

۶- مرکز خرید گندم تعاون روستایی واقع در روستای قلعه رسول سیت از توابع بخش سیمینه


✅ روابط عمومی فرمانداری بوکان
🌐 https://sapp.ir/governorboukan