‍ 🔵  برگزاری جلسه هماهنگی مانور و رزمایش امنیت
‍ 

✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان جلسه هماهنگی مانور و رزمایش امنیت روز شنبه ۹ تیر ماه ۹۷ با ریاست آذین پور معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری شهرستان بوکان و با حضور فرمانده هان نظامی و انتظامی و مسئولین مربوطه در محل سالن اجلاس فرمانداری برگزار گردید.

🔶 در این جلسه معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری شهرستان بوکان ضمن تاکید بر تعامل وهماهنگی مابین دستگاههای عضو برگزار کننده مانور بر ارزیابی نتایج مانورو نحوه اقدام دستگاهها ورفع اشکالات ،اجرایی وآشنایی با مانورهای امداد وحوادث  را برای تمام اقشار مختلف مردم در راستای ارتقاء فرهنگ خطر پذیری در حوادث طبیعی و غیر طبیعی ضروری دانست.